Privacy Statement Dogs Understood
Dogs Understood respecteert de privacy van al de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Dogs Understood. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Dogs Understood voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).


Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Dogs Understood verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Het verlenen en factureren van onze diensten;
Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Dogs Understood te kunnen uitvoeren;
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.


Artikel 3: Minderjarigen

Dogs Understood heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.


Artikel 4: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.


Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Bij een eerste bezoek geef je daarvoor jouw akkoord of je geeft deze niet.


Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen in bijvoorbeeld je persoonlijke klantomgeving in de Speuragenda’s. Onze toekomstige diensten maken gebruik van multi-factor authentication (meervoudige verificatie). Wij raden je sterk aan als deze actief zijn om dit te gebruiken.


Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via een e-mail op info@dogsunderstood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dogs Understood reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.


Artikel 8: Delen met anderen

Dogs Understood verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Artikel 9: Telefoongesprekken

Telefoongesprekken worden niet door ons opgenomen en/of bewaard.


Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

 

Logo Dogs Understood Regis