Algemene voorwaarden hondenmassage

 • Met uw inschrijving accepteert u onze voorwaarden.
 • U heeft de hond voorafgaand aan de massagesessie uitgelaten.
 • U verklaart door ondertekening van het anamneseformulier dat u deze naar waarheid heeft ingevuld. Indien u hierin belangrijke informatie vergeten bent, dient dit voor de massagesessie te worden medegedeeld aan de masseur.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de massage indien u niet alle relevante gezondheidsinformatie vooraf heeft medegedeeld. Indien u twijfelt of de informatie relevant is, dient u deze informatie met de masseur te overleggen.
 • In geval van twijfel aangaande de gezondheid van de hond, dient vooraf telefonisch overleg te plegen met uw masseur.
 • Uw gezinsleden zijn welkom. Zij dienen wel de aanwijzingen van de masseur op te volgen, en de massage dient in een rustige omgeving uitgevoerd te kunnen worden.
 • Indien door ziekte of overmacht van de masseur de massagesessie vervalt, zal deze op een later tijdstip worden ingehaald.
 • De eigenaar van de hond dient WA-verzekerd te zijn.
 • Uw leeftijd is minimaal 18 jaar, tenzij anders met de masseur is afgesproken.
 • Het massagegeld dient u voorafgaand aan de eerste sessie te hebben voldaan.
 • Restitutie van het massagegeld is niet mogelijk.
 • De eigenaar is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond.
 • Dogsunderstood is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond.
 • Schade kan nimmer worden verhaald op de masseur van Dogsunderstood.
 • Heeft u klachten betreffende de massagesessie bij Dogsunderstood, dan kunt u deze schriftelijk indienen via info@dogsunderstood.nl. U ontvangt dan binnen 72 uur een reactie en/of oplossing hierover.
 • Dogsunderstood behoudt zich het recht voor de sessies te beëindigen en of te weigeren.
 • Eventuele prijswijzigingen gaan in per eerste van de maand januari en/of juli.
 • Deze voorwaarden gaan in op 1 januari 2016.
 • Voor vragen kunt u zich richten tot K. Speet-Boulengier, eigenaresse Dogsunderstood Telefoon: 0624500426. KVKnr: 63755408.
 • Website: dogsunderstood.nl  Email: info@dogsunderstood.nl
 • Door ondertekening van het anamneseformulier gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de 1e sessie overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer: NL75 INGB 0006866561 tnv Dogsunderstood te Almere of voor de eerste sessie contant te worden voldaan.

 

Logo Dogs Understood Regis